Combo Full wipe và Autoload cho BBOS tại sao không?


Combo này là thang thuốc cuối cùng cho anh em, nay mình mới công bố :P có lẽ nó đã cũ với một số người nhưng cũng là mới với một số anh em. Sinh hoạt nhiều ở group 99xx anh em hay dính lỗi đột tử với em 99xx (cả dòng 9000 cũng thế). Nay mình giới thiệu combo này để anh em thao tác cuối trước khi phải can thiệp phần cứng. Bài viết sau minh họa cho 9320. 99xx và các dòng khác tương tự.

1. Full Wipe Erase 2.1 Có lẽ đây là công cụ mạnh cho xử lý các lỗi trên OS 7.x. Thao tác đơn giản trước khi dùng cái này cũng như Autoload là phải cài driver cho BBOS bằng việc cài BDM hoặc BlackBerry Device Manager để nó nhận BlackBerry ở chế độ không pin. Thao tác để Full wipe xóa sạch bảo mật kể cả có đặt mật khẩu nó cũng phay bằng lệnh nuke trong đó (cái này CFP đã có nhưng Full wipe này có thêm hàng loạt tính năng khác).
Thao tác Full wipe: Các bạn tháo pin cắm BlackBerry vào máy sau đó chạy Full Wipe Erase 2.1 nó sẽ xuất hiện màn hình DOS (anh em chơi BlackBerry 10 chắc quen màn hình này): ở đoạn Connecting to Bootrom: ... nếu nó cứ dừng ở đó thì mình rút cáp cắm lại khi nào nó chạy % thì là ok.

1.jpg

Thao tác này bắt đầu thực hiện lệnh batch (lô) các thao tác wipe, nuke, và xóa mọi lỗi để đưa máy về chế độ xuất sưởng, bạn sẽ phải bấm phím bất kỳ hơi nhiều :P.

2.jpg

3.jpg

4.jpg
...​

Sau một loạt bấm phím bất kỳ để tiếp tục thao tác hoàn tất màn hình DOS này tự đóng lại và trên điện thoại của mình sẽ nháy kép đó là trạng thái máy đã được full wipe (đừng hoảng :P). Tiếp đến là thao tác Autoload y như BlackBerry 10. Mời bạn chuyển qua mục 2.

2. Chạy Autoload cho BBOS. Các bạn tải file Autoload (các bản Autoload mình sẽ liệt kê dưới đây và anh em nào cần yêu cầu có thể comment mình bổ sung sau) cho 9320 và tháo pin cắm BlackBerry vào máy tính và chạy Autoload. Lại cũng màn hình DOS xuất hiện!

01.jpg

02.jpg

Sau khi chạy xong % nó sẽ tự thoát tức là đã autoload thành công. Bạn cắm pin vào để nhận kết quả!

Công Cụ


I.
Full Wipe Erase 2.1
II. Autoload BBOS:

8100
http://www.4shared.com/file/Wc7mNwaY/8100-450-B81.html?

8110
http://www.4shared.com/file/aCTm8sq3/8110-450-B81.html?
http://www.4shared.com/file/eBf5juRk/8110-2-45-2.html?

8120
http://www.4shared.com/file/Dxkqhebk/8120-450-B52.html?

8220
http://www.4shared.com/file/kgZ5bCRi/8220-460-B446.html?

8300
http://www.4shared.com/file/4iZxvWgn/8300-450-B81.html?

8310
http://www.4shared.com/file/vdazBcNU/8310-450-B52.html?

8320
http://www.4shared.com/file/V4zDCe4o/8320-450-B81.html?

8520
http://www.4shared.com/file/hBO60PmM/8520_500_rel860_instalador_rap.html?

8700
http://www.4shared.com/file/Z5NtH2CF/8700-450-B81-Telefonica-Instal.html?

8900
http://www.4shared.com/file/sG1HwyMo/autoloader_8900.html?

9000
http://www.4shared.com/file/24rWRc6Z/9000-500-b1004-instaladorrapid.html?

9100
http://www.4shared.com/file/69MSFMfW/9100-500-B1017.html?
http://www.4shared.com/file/Xr_1673g/9100-60-B1256.html?

9220
http://www.4shared.com/file/iYsYH_Ma/autoloader_9220_71.html?

9300
http://www.4shared.com/rar/ZwPVCV5U/9300-500-b1440-telefonicainsta.html

9320
http://www.4shared.com/file/yhbEHALW/9320_71.html?

9360
http://www.4shared.com/file/ehDEL8Hr/9360_7101133_instrapido.html?

9380
http://www.4shared.com/file/j45mvHTD/9380-71.html?

9500
http://www.4shared.com/file/yYDxfpG5/9500-500-B230.html?

9530
http://www.4shared.com/file/CVqnTOTt/9530-50-1.html?

9550
http://www.4shared.com/file/ZmtwY4_u/autoloader_9550.html?

9630
http://www.4shared.com/file/NDxNrfKC/9630-50.html?

9650
http://www.4shared.com/rar/_jIxzf8h/loader_new_9650.html

9700
http://www.4shared.com/file/MJXQ4D7L/9700-500-B554.html?
http://www.4shared.com/file/TjrQ4FKf/9700-600-b2115_instaladorrapid.html?

9780
http://www.4shared.com/file/1j64_cy3/9780-600-B863.html?

9790
http://www.4shared.com/file/4A9pHS9p/9790-71.html?

9800
http://www.4shared.com/file/bilEtkrS/autoloader_9800.html?

9810
http://www.4shared.com/file/-gT3iJN5/autoloader_9810_70.html?

9860
http://www.4shared.com/file/4o8A8sG2/9860-70-B1672.html?

9900
http://www.4shared.com/file/epAQBguU/autoloader_9900_for_chevka.html?

9930
http://www.4shared.com/file/F9SznX_A/autoloader_9930_70.html?