KINH NGHIỆM

TẤT TẦN TẬT về IPHONE (Lock, quốc tế, dựng, Trả BH, Cũ mới...)

Iphone, iphone, iphone, đi đâu chúng ta cũng gặp, iphone ở VN có lẽ hiện tại còn phổ thông hơn cả Nokia ngày xưa, từ trẻ đến già, từ giàu đến nghèo, iphone ko còn là một thứ gì đó...

Xem tiếp